Op zoek naar privacy?

 
privacy
Privacy / cookie statement Vakmedianet.
Privacy / cookie statement. Privacy / cookie statement. Dit is het Privacy en Cookie Fingerprint Statement van Vakmedianet. Vakmedianet Groep BV bestaat uit de volgende BVs BB Vakmedianet BV Vakmedianet Management BV Vakmedianet Assurantie BV Vakmedianet Constructie Infrastructuur BV Vakmedianet Food Horeca BV en Vakmedianet Logistiek Mobiliteit BV. Vakmedianet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en is bij het College bescherming persoonsgegevens CBP aangemeld voor de verwerking van gegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp. Vakmedianet draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
Privacy statement KWF KWF Kankerbestrijding.
Direct naar de inhoud Kanker Onderzoek Preventie Help jij ons Doneren Doneer nu Doneren. Over KWF Contact English. Zoeken op trefwoord zoek. KWF.nl Over KWF Privacy statement KWF. Klik hier om uw privacyinstellingen te wijzigen. KWF Kankerbestrijding is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KWF Kankerbestrijding houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Privacy en cookiereglement SNS Bank.
Daardoor kun je inloggen op Mijn SNS en werken onze formulieren goed. Daarnaast plaatsen we cookies om onze website continu te verbeteren en daarmee onze online dienstverlening en jouw gebruiksgemak. Waarom dit privacy en cookiereglement? Omdat we precies willen vertellen wat we doen met je persoonlijke gegevens. Als je bijvoorbeeld een nieuwe rekening opent bij SNS Bank vragen we allerlei gegevens van je. We hebben die gegevens nodig om je aanvraag goed te kunnen afhandelen. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Dat lees je dus in het privacy en cookiereglement. Download het privacy en cookiereglement. Wat zijn de belangrijkste punten in het privacyreglement?
Privacy en Cookies Nederlandse Energie Maatschappij.
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij mogen hiervoor het Privacy Waarborg voeren van de DDMA Privacy Autoriteit. De DDMA Privacy Autoriteit hanteert strikte regels omtrent privacy-bescherming. Meer informatie over het Privacy Waarborg vindt u hier. NLE houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder het College bescherming persoonsgegevens gevestigd in Den Haag. NLE legt persoonsgegevens van jou vast ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van het energiecontract en/of het Anna-contract. Daarnaast gebruikt NLE deze gegevens om je te informeren over voor jou relevante producten en diensten.
Privacy Waarborg DDMA.
Het Privacy Waarborg geeft organisaties de zekerheid dat zij compliant zijn op het gebied van privacy en de mogelijkheid om dit zichtbaar uit te dragen. Daarnaast krijgt u met het Privacy Waarborg gratis juridisch advies bij privacy gerelateerde vraagstukken en een kosteloze afhandeling van eventuele geschillen. Uitvaartverzekeraar DELA is één van de eerste organisaties die het Privacy Waarborg overhandigd kreeg uit handen van Minister Van der Hoeven Economische Zaken. DDMA interviewde Edzo Doeve CEO DELA en vroeg hem naar de belangrijke rol die het Privacy Waarborg binnen DELA heeft in de communicatie naar haar klanten en leveranciers. In de Gebruiksaanwijzing logo Privacy Waarborg vind je voorbeelden van hoe je het logo van het keurmerk kunt tonen aan je klanten b2b b2c.
Privacy First.
Om van Nederland een gidsland op privacygebied te maken zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren. Privacy First Solutions wil organisaties en het bedrijfsleven directer aanspreken op hun rol door ze uit te dagen om bij te dragen aan een privacyvriendelijk Nederland. In de visie van Privacy First geldt privacy als uitgangspunt van ontwikkeling en innovatie. Nieuwe EPD-wet dreigt alsnog alle dossiers open te zetten. Minister Schippers van Volksgezondheid wil generieke toestemming voorlopig de standaard maken in haar nieuwe EPD-wet waardoor met een eenmalige toestemming patiëntendossiers toegankelijk worden voor. NU.nl 19 januari 2016 Artsen pleiten voor uitstel elektronisch patiëntendossier.
Zorgbelang Nederland Het recht op privacy.
Home Zoek en vind Patintenrechten. Uw rechten in de zorg. Hulp bij vraag of klacht. Het recht op privacy. Met name door het onderzoek aan uw lichaam en door de registratie van uw persoonlijke gegevens in geautomatiseerde systemen wordt inbreuk gemaakt op uw privacy. U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Een hulpverlener mag dan ook niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is. Het recht op privacy houdt ook in dat zonder uw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn.
Privacy.
Ondersteuning bij langdurige zorg Wlz. fontsize contrast dyslexify itemindex zoek. Privacy en uw persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP schrijft organisaties voor hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan. MEE gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en wij houden ons aan deze regels omdat wij de bescherming van uw privacy belangrijk vinden. Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon noemen we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld naam adres en telefoonnummer. Om goed ons werk te kunnen doen hebben we persoonsgegevens nodig. Deze gegevens staan in een dossier. We zijn verplicht om een dossier over uw vraag bij te houden.
ANWB Privacy en cookie statement.
Zoek in alle voordelen. Privacy en cookie statement. De ANWB is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop ANWB persoonsgegevens verwerkt van leden klanten gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden klanten gebruikers van apps en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt ANWB zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Contacteer ons